Privacy policy

Privacyverklaring Vandeputte

Laatste update: 28/02/2019, versie 1.00

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij willen dan ook transparant zijn over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom wij die verzamelen, en wat we er mee doen. Bovendien willen wij dat je jouw rechten kent met betrekking tot deze persoonsgegevens. Om deze redenen raden wij je sterk aan om deze privacyverklaring te lezen en ons te contacteren indien je vragen hebt over deze verklaring.

Definities

De volgende definities helpen je de privacyverklaring beter te begrijpen

 • “Wij”, “Onze”, “Ons”, verwijst naar; Vandeputte Safety Int. NV, oftewel “Vandeputte” Binnensteenweg 160, 2530 Boechout 0442.204.093, DPO@vdp.be
 • “Je”, “Jouw” verwijst naar een website bezoeker;
 • “Persoonsgegevens” verwijzen naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd;
 • “Website”: verwijst naar www.vdp.com, alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken, sociale media tabbladen, of andere aanbiedingen die een link plaatsen naar deze privacyverklaring, zijn onderworpen aan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij over jou en waarom?

We verzamelen informatie die we direct van jou verkrijgen: we verzamelen, slaan op en verwerken alle informatie die je op de website invoert of via een andere manier aan ons geeft. Je kan dergelijke informatie invoeren tijdens de volgende acties:

 • Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij jouw naam, voornaam en e-mailadres om onze nieuwsbrief op een persoonlijke manier te kunnen verzenden.
 • Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij jouw IP-adres, domeinnaam, datum, tijdstip, browsertype, duur bezoek, type besturingssysteem, etc. De navigatie die je uitvoert op onze website bij een bezoek, en eventuele communicatie die je stuurt naar, of ontvangt van, Vandeputte maakt voorwerp uit van een systeem-technische logging. Deze logging zal enkel gebruikt worden om de bezoeker beter te ondersteunen wanneer hij technische problemen ervaart bij gebruik van de website, of functionele vragen of klachten heeft.
 • Wanneer je producten bestelt in onze webshop of als je je registreert op onze website, verzamelen wij jouw naam, voornaam, e-mailadres, beroep, bedrijfsinformatie (naam, adres, rechtsvorm, aantal werknemers en bedrijfsnummer).
 • Daarnaast verzamelen wij verschillende gegevens om de juiste producten (op maat) te leveren: schoenmaat, oogopmetingen, oormetingen, kledingmaten, etc.

Vandeputte verzamelt ook informatie op indirect manier: wanneer je onze website bezoekt of een nieuwsbrief van ons ontvangt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Je kan meer hierover lezen in ons cookiebeleid.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens in de volgende gevallen en zolang als nodig is voor de hierboven omschreven doelen:

 • wanneer het noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven;
 • wanneer het noodzakelijk is voor een contractuele overeenkomst; of
 • wanneer het verplicht is bij wet.

Wanneer je jezelf hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, wordt jouw data bewaard tot het moment dat je jezelf uitschrijft.

De systeem-technische logging, zoals hierboven vermeld, wordt gedurende één jaar bijgehouden.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

De GDPR geeft enkele rechten aan individuen met betrekking tot de persoonsgegevens die Vandeputte bewaart. Betrokkenen kunnen deze rechten enkel uitvoeren voor de verwerkingsactiviteiten waar Vandeputte Verwerkingsverantwoordelijke voor is.  De rechten zijn niet absoluut en Vandeputte zal deze honoreren wanner deze van toepassing zijn. Je kan deze gratis uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@vdp.be. Als betrokkenen kan je de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie: je kan informatie vragen rond welke persoonlijke gegevens wij van jou hebben, de doeleinden van de verwerking, en de praktische modaliteiten ervan.
 • Recht op inzage: Je kan Vandeputte vragen of jouw persoonsgegevens verwerkt worden en een kopie van de gegevens vragen.
 • Recht op rectificatie, wissen, beperking:  je hebt het recht om persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen, of onder bepaalde omstandigheden, jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit onze bestanden. In sommige gevallen heb je ook het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.  
 • Recht op bezwaar: als je niet op de hoogte wilt worden gehouden via onze nieuwsbrief, heb je het recht om dit te verzoeken per email, of je kan klikken op de afmeldingslink in de ontvangen e-mails. Je kan ook bezwaar aantekenen tegen andere verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Vandeputte zal dan bepalen het mogelijk is hier gevolg aan te geven, rekening houdend met de speficieke omstandigheden.
 • Recht op gegevensoverdracht:  je hebt het recht een machine-leesbare kopie van sommige persoonsgegevens te ontvangen. In sommige gevallen heb je het recht je gegevens te laten overgedragen aan een andere organisatie in een machine-leesbare standaardindeling.
 • Recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken: als een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je ook het recht om die toestemming op een later tijdstip terug in te trekken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via dpo@vdp.be. Als je op enig moment meent dat Vandeputte jouw privacy schendt, heb je het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Tel +32 (0)2 274 48 00 of via e-mail: contact@apd-gba.be.

We verbinden ons ertoe jouw persoonlijke gegevens te beschermen

We zijn toegewijd aan de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de eisen van de Europese Unie en lokale wetgeving.

Gegevensuitwisseling en overdracht buiten de EER

Jouw persoonlijke gegevens kunnen met onze verwerkers worden gedeeld wanneer ze strikt noodzakelijk zijn voor de diensten van Vandeputte. We eisen van onze verwerkers dat ze persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier verwerken.

De categoriën van verwerkers waarmee je gegevens gedeeld kunnen worden, zijn schoonmaakbedrijven, logistieke dienstverleners, opticiens en audiciens, leverancies van orthopedische diensten en hulpmiddelen, producenten en verkopers van optische produkten zoals veiligheidsmonturen, speciale glazen en lenzen, van veiligheidsschoenen, van beschermende kledij, van veiligheidsmaskers, ademhalingsbescherming en hoofdbescherming, en van gehoorbescherming.

Daarnaast delen we jouw gegevens met andere derden wanneer dit wettelijk verplicht is.

Er vindt geen overdracht van jouw persoonsgegevens plaats naar derden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de derden ofwel gecertificeerd zijn volgens Privacy Shield, of naar landen die beschikken over een adequaatheidsbesluit.

Wijzigingen in het privacyverklaring

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, wat wij op elk gewenst moment kunnen doen. Dit door het plaatsen van een herziene versie van deze privacyverklaring of een andere kennisgeving op de website. We raden je aan deze verklaring regelmatig te lezen. Door onze website te gebruiken geef je aan dat deze privacyverklaring gelezen hebt en begrijpt hoe Vandeputte je persoonsgegevens verwerkt.

Contact details

Neem contact met ons op als je vragen hebt over de bescherming en hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Vandeputte
Binnensteenweg 160
2530 Boechout
DPO@vdp.be

 

 

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen